Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

459357-B21 HP 120-GB 1.5G 5.4K 2.5 NHP SATA HDD

Giá bán: 2,206,850

Description:
HP 120GB 2.5-inch 1.5G 5.4K Entry (ETY) Non-Hot-Plug (NHP) SATA Drive
Genuine HP Serial number and firmware

Part Number(s)
Option Part# 459357-B21