Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 4,046,850

Description:
Intel Xeon E5205 ML350 G5
(1.86GHz/2-core/6MB/65W)
Full Processor Option Kit

Part Number(s)
Option Part# 458725-B21

HP Processor Kits:
Manufacturer Part# 458725-B21
This is the full processor option kit. It includes the
Processor(s), Heat-Sink(s), Fan(s), Thermal paste

 

SKU: 458725-B21 Categories: , Tag: