Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

454411-001 , AG690-64201 , AG690A , AG690B , AG690B HP 300-GB 15K FC-AL HDD

Giá bán: 13,476,850

Description:
StorageWorks 300GB 15K Fibre Channel
40 pin 2GB/s HotSwap FCAL Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# AG690A
Option Part# AG690B
Spare Part# 454411-001
Assembly Part# 404396-002
Model# BF300DA482