Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

43W7535 IBM 73.4-GB 10K 2.5 SAS

Giá bán: 4,506,850

Description:
IBM 73.4GB 10K Serial Attached SCSI (SAS)
2.5-inch Slim SFF Hard Drive

Part Number(s)
IBM Option Part# 43W7535
IBM FRU# 43W7537
IBM Part# 42C0268