Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

43W7482 IBM 146-GB 15K 3.5 SAS HP HDD

Giá bán: 1,976,850

Description:
IBM 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 3Gbps 3.5-inch 15K Single Port Hot-Plug Hard Drive with Tray (as pictured)

Part Number(s)
IBM Option Part# 40K1044
IBM FRU# 39R7350
IBM Part# 26K5699
IBM Part# 43W7482
IBM Part# 26K5702
IBM Part# 40K1076