Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 1,746,850

Description:
HP CPQ Intel Pentium D 820 ML310 G4 FIO
(2.8GHz/2-core/800MHz/1MB)
Full Processor Option Kit

Part Number(s)
Manufacturer Part# 432406-B21

HP Processor Kits:
Manufacturer Part# 432406-B21
This is the full processor option kit. It includes the
Processor(s), Heat-Sink(s), Fan(s), Thermal paste