Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

42D0678 IBM 146-GB 6G 15K 2.5 SHS SAS

Giá bán: 2,206,850

Description:
IBM 146GB Serial Attached SCSI 2 (SAS-2) 6G 15K 2.5-inch Slim Hot-Swap HDD

Part Number(s)
IBM Option Part# 42D0677
IBM FRU# 42D0678
IBM Part# 42D0681
IBM Part# 42D0679