Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

42D0652 IBM 146-GB 15K 2.5 SAS HS HDD

Giá bán: 3,356,850

Description:
IBM 146GB 6G Serial Attached SCSI 2 (SAS-2) 2.5-inch 15K Single Port SFF Hard Drive

Part Number(s)
IBM Option Part# 42D0652
IBM FRU# 42D0653
IBM Part# 42D0656