Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

42D0636 IBM 146-GB 6G 10K 2.5 SAS HDD

Giá bán: 2,896,850

Description:
IBM 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 2.5-inch SFF 6G 10K G2HS Hot-Plug SAS Drive

Part Number(s)
IBM Option Part# 42D0632
IBM FRU# 42D0633
IBM SBB# 42D0634
IBM Part# 42D0636