Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 14,239,825

Description:
Emulex 8Gbps Fibre Channel Single
Port PCI-e Host Bus Adapter (HBA) for IBM System x Servers

Part Number(s)
IBM Option Part# 42D0485
IBM Part# 42D0486