Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

40K1040 IBM 146-GB 10K 3.5 HP SAS HDD

Giá bán: 2,206,850

Description:
IBM 146GB Serial Attached SCSI (SAS) 3.5-inch 10K Single Port Hot-Plug Hard Drive

Part Number(s)
IBM Part# 40K1040
IBM Part# 26K5710
IBM Part# 26K5713
IBM Part# 39R7342