Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,896,850

Description:
HP Proliant 1000W Hot-Plug Redundant Power Supply
For the Proliant ML350 ML370 and DL380 G5 Servers

Part Number(s)
Option Part# 399771-B21 (IEC)
Option Part# 399771-001 (NEMA)
Spare Part# 403781-001
Assembly Part# 379123-001
Assembly Part# 379124-001
Assembly Part# 380622-001
Model# DPS-800GB