Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 4,276,850

Description:
NC370T PCI-X Multifunction Gigabit Server Adapter

Part Number(s)
Option Part# 374191-B22

SKU: 374191-B22 Categories: , Tag: