Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

358347-B21 HP 512MB PC2700 (1x512MB) SDRAM

Giá bán: 1,746,850

Description:
Genuine HP Compaq 1x512MB of Advanced ECC
PC2700 DDR 333 SDRAM DIMM Memory Module
(1x512MB module)

Part Number(s)
Option Part# 358347-B21

Note:
Our HP Part# 358347-B21 is guaranteed genuine HP product with a
HP serial number and logo.
We do not sell 3rd party HP memory.