Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

356536-003 , 372896-B21 , 373313-005 HP 250-GB 7.2K 3.5 NHP SATA HDD

Giá bán: 2,666,850

Description:
HP 250GB 3.5-inch SATA 7.2K 8MB Hard Drive
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Certified Hard Drive

Part Number(s)
Option Part# 372896-B21
Spare Part# 373313-001
Alternate Spare Part# 373313-005
Assembly Part# 356536-003
Maxtor Model# 7Y250M0