Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 1,976,850

Description:
641/642/E200 Smart Array 128MB
Battery-Backed Cache Module Kit
Includes 128MB Cache module and 3.6v Battery

Part Number(s)
Option Part# 351580-B21
Spare Part# 351518-001

Note:
This 128-MB Battery-Backed Cache Module supports the Smart Array 641 642 and E200 series controllers only.
This kit includes the 3.6v Battery
HP Spares# 307132-001
HP Part# 274779-001