Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 3,586,850

Description:
HP Proliant 1300 Watt Hot-Plug
Redundant Power Supply
For Proliant DL580 G3 Server

Part Number(s)
Option Part# 348114-001