Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,896,850

Description:
HP 128MB Battery Backed Write Cache
Enabler for Smart Array E200i

For the DL360 DL365 DL380 BL20p G4 Proliant Servers

Part Number(s)
Option Part# 346914-B21