Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 3,126,850

Description:
Dell PE PERC 5 5i 6 6i H700 3.7V RAID Controller
Replacement Rechargeable Lithium Ion Battery

For Dell PowerEdge 840 1900 1950 2900 2950 2970 6950 R200
C2100 R200 R310 R410 R510 R515 R610 R710 R805 R810 R815
R900 R905 R910 T105 T300 T310 T410 T605 T610 T710 Servers
Dell PowerVault NX1950 NX300 NX3000 Servers
Precision Workstation T5500 T7500

Part Number(s)
Dell Part# 312-0448
Dell Part# U8735
Dell Part# DFJRV
Dell Part# UF302
Dell Part# XJ547
Dell Part# P9110
Dell Part# FR463
Dell Part# NU209