Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 1,976,850

Description:
Interface (Product) : Smart Array 641 Ultra320 Controller with 64MB Cache – 64-bit 133MHz PCI-X PC Board – Has one Internal 68-pin Connector – Can add 128MB Battery Backed Write Cache (BBWC) Module
See optional BBWC Below

Part Number(s)
Option Part# 291966-B21
Spare Part# 305414-001