Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

287494-B21 128MB PC100 ECC DDR

Giá bán: 1,746,850

Description:
128MB PC2100 DDR266 Registered ECC 184pin DIMM

Part Number(s)
Hewlett-Packard Part# 287494-B21