Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

278424-B21 HP 80-GB ATA 7.2K HDD

Giá bán: 2,206,850

Description:
HP 80GB ATA-100 3.5-inch Low Profile 7.2K HDD

Part Number(s)
Option Part# 278424-B21