Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,206,850

Description:
StorageWorks Ultra320 dual channel SCSI adapter PCI-X bus 64-Bit 133MHz For Windows 2000 Windows .Net/XP Windows NT 4 Red Hat Linux Advanced Server 2.1 Red Hat Linux 7.3 Red Hat Linux 8.0 SuSE Linux 7

Part Number(s)
Option Part# 268351-B21