Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

17R6336 IBM 146-GB 10K HP FC-AL HDD

Giá bán: 2,436,850

Description:
IBM 146GB 10K RPM 3.5-inch
Hot-Plug Fibre Channel Hard Drive

Part Number(s)
IBM Part# 17R6336