Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

152188-001 HP 9.1GB Ultra3 10K Drive

Giá bán: 1,746,850

Description:
Wide Ultra3 9.1GB 10K (1 inch) Hot-Plug Hard Drive
In HP Hot-Plug Hard Drive tray (as pictured)
Genuine HP serial number and firmware
Genuine HP Hard Drive

Part Number(s)
Spare Part# 152188-001
Option Part# 142671-B22