Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 5,656,850

Description:
Dell Broadcom 5719 NIC Gigabit Ethernet
Quad Port 1GbE PCI-e Network Interface Card Adapter

For Dell PowerEdge 840 850 860 1900 1950 2900 2950 R200 R210 R210 II R220 R310 R320 R410 R420 R510 R520 R610 R620 R710 R720 R720XD R810 R820 R900 R910 R920 T110 T110 II T300 T310 T320 T410 T420 T610 T620 T710 Servers

Part Number(s)
Dell Part# 0KH08P
Dell Part# KH08P
Dell Part# 430-4425
Dell Part# 430-4416