Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 4,046,850

Description:
Dell PERC 6/E 512MB SAS
PCIe External RAID Controller

For Dell PowerEdge 1800 1850 2800 2850 1900 1950 2900 2950 2970 6800 6850 6950 R805v T610 T710 R200 R310 R510 R610 R710 R810 R910 R930 Servers

For Dell PowerVault MD1000 MD1120 NF500 NF600

Part Number(s)
Dell Part# 0FY374
Dell Part# FY374
Dell Part# J155F