Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 3,356,850

Description:
Dell PERC 5/E 256MB SAS
PCIe External RAID Controller

For Dell PowerEdge 1800 1850 1900 1950
2800 2850 2900 2950 2970 6800 6850
6950 T310 T410 T610 T710 R200 R310 R410
R510 R610 R710 R805v R810 R900 R910 Servers

For Dell PowerVault MD1000

Part Number(s)
Dell Part# 0DM479
Dell Part# DM479
Dell Part# GP297
Dell Part# UT568
Dell Part# XM768