Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 2,206,850

Description:
Dell PE PERC 6/iR SAS/SATA
PCIe RAID Controller Adapter Card

For Dell PowerEdge 840 1950 2900 2950 2970
R905 R900 R805 R710 R610 R310 R300 R200
T610 T605 T410 T310 T300 T105 T100 Servers

For Dell PowerVault DP100 NF100 NF500 NF600

Part Number(s)
Dell Part# 0CR679
Dell Part# 0YK838
Dell Part# CR679
Dell Part# YK838
Dell Part# YM133
Dell Part# 341-9536
Dell Part# JW063
Dell Part# 0JW063