Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

00NA221 IBM 300GB 15K 12G 2.5 SAS G3HS 512e HDD

Giá bán: 6,346,850

Description:
IBM 300GB 15K 12Gb/s 2.5 SAS G3HS 512e
HDD Hot-Swap Hard Drive

Part Number(s)
IBM Part# 00NA221