Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 3,816,850

Description:
Dell Broadcom 5720 NIC Gigabit Ethernet
Dual Port 1GbE PCI-e Network Interface Card Adapter

For Dell PowerEdge 840 850 1900 1950 2900 2950 T120
T300 T310 T320 T410 T420 T610 T620 T710 R200
R220 R310 R320 R410 R420 R510 R520 R610 R620
R710 R720 R720XD R810 R820 R900 R910 Servers

Part Number(s)
Dell Part# 00FCGN
Dell Part# 0FCGN
Dell Part# 430-4423
Dell Part# 430-4407