Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

00AD107 IBM 600-GB 6G 2.5 SAS G2SS ENT

Giá bán: 20,349,825

Description:
IBM 600GB Serial Attached SCSI (SAS) 2.5-inch SFF 10K 6Gbps 128MB G2SS Hybrid Enterprise Solid State Hard Drive

Part Number(s)
IBM Part# 00AD107