Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Bảo trì sửa chữa máy tính

Công ty MiT nhận sửa chữa máy tính, PC, LAPTOP và nhận bảo dưỡng các hệ thống công nghệ thông tin định kỳ cho các doanh nghiệp tại TP.HCM, Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu, Nhơn Trạch – Đồng Nai và Huyện Nhà Bè – Thành Phố Hồ Chí Minh