Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing all 12 results

Thiết bị điện tử

TY785 Dell 80-GB 7.2K 2.5 SATA w/G176J

Giá bán: 1,976,850

Thiết bị điện tử

T010F Dell 80-GB 7.2K 2.5 SATA w/G176J

Giá bán: 1,976,850
Giá bán: 8,646,850

Thiết bị điện tử

278424-B21 HP 80-GB ATA 7.2K HDD

Giá bán: 2,206,850
Giá bán: 8,876,850
Giá bán: 5,656,850
Giá bán: 5,656,850
Giá bán: 1,976,850