Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 41 results

Thiết bị điện tử

90P1384 IBM 73.4-GB U320 SCSI HP 15K

Giá bán: 2,666,850

Linh kiện máy chủ - Server

90P1381 IBM 73.4-GB U320 SCSI HP 15K

Giá bán: 2,666,850

Thiết bị điện tử

90P1322 IBM 73.4-GB U320 SCSI HP 15K

Giá bán: 2,666,850

Thiết bị điện tử

90P1319 IBM 73.4-GB U320 SCSI HP 15K

Giá bán: 2,666,850

Thiết bị điện tử

40K1027 IBM 73.4-GB U320 SCSI HP 15K

Giá bán: 2,666,850

Thiết bị điện tử

39R7316 IBM 73.4-GB U320 SCSI HP 15K HDD

Giá bán: 2,666,850

Thiết bị điện tử

90P1309 IBM 73.4-GB U320 SCSI HP 10K

Giá bán: 2,206,850

Thiết bị điện tử

90P1305 IBM 73.4-GB U320 SCSI HP 10K

Giá bán: 2,206,850

Thiết bị điện tử

32P0730 IBM 73.4-GB U320 SCSI 10K HDD

Giá bán: 2,206,850

Thiết bị điện tử

32P0727 IBM 73.4-GB U320 SCSI HP 10K HDD

Giá bán: 2,206,850

Thiết bị điện tử

90P1316 IBM 73.4-GB U320 SCSI NHP 10K

Giá bán: 1,746,850

Thiết bị điện tử

40K1075 IBM 73.4GB 15K 3.5 SAS HS HDD

Giá bán: 2,896,850