Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 49 results

Giá bán: 6,116,850

Thiết bị điện tử

NWCCG Dell 6-TB 6G 7.2K 3.5 SAS w/F238F

Giá bán: 5,656,850
Giá bán: 12,096,850
Giá bán: 12,096,850

Thiết bị điện tử

787335-001 HP 6-TB 6G 7.2K 3.5 MDL SAS

Giá bán: 16,926,850

Thiết bị điện tử

J9F36A HP MSA2 6-TB 6G 7.2K 3.5 MDL SAS

Giá bán: 16,926,850
Giá bán: 6,116,850
Giá bán: 6,116,850
Giá bán: 6,116,850
Giá bán: 6,116,850
Giá bán: 6,116,850