Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 48 results

Thiết bị điện tử

0202V7 Dell 4-TB 6G 7.2K 3.5 SAS w/F238F

Giá bán: 5,196,850
Giá bán: 5,196,850
Giá bán: 10,256,850
Giá bán: 10,256,850
Giá bán: 9,796,850

Thiết bị điện tử

C8R26A HP MSA2 4-TB 6G 7.2K 3.5 MDL SAS

Giá bán: 9,796,850
Giá bán: 5,196,850
Giá bán: 5,196,850
Giá bán: 5,196,850

Thiết bị điện tử

9PR63 Dell 4-TB 6G 7.2K 3.5 SATA w/F238F

Giá bán: 5,196,850
Giá bán: 5,196,850