Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 34 results

Giá bán: 1,746,850

Thiết bị điện tử

FE-19979-01 HP 36.4-GB 10K FC-AL HDD

Giá bán: 1,746,850

Thiết bị điện tử

BD03659532 HP 36.4-GB 10K FC-AL HDD

Giá bán: 1,746,850

Linh kiện máy chủ - Server

BD03656ABA HP 36.4-GB 10K FC-AL HDD

Giá bán: 1,746,850

Thiết bị điện tử

BD03655B28 HP 36.4-GB 10K FC-AL HDD

Giá bán: 1,746,850

Linh kiện máy chủ - Server

BD03654499 HP 36.4-GB 10K FC-AL HDD

Giá bán: 1,746,850

Linh kiện máy chủ - Server

359438-001 HP 36.4-GB 10K FC-AL HDD

Giá bán: 1,746,850

Thiết bị điện tử

293555-001 HP 36.4-GB 10K FC-AL HDD

Giá bán: 1,746,850