Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 180 results

Giá bán: 6,116,850
Giá bán: 4,506,850
Giá bán: 4,506,850

Thiết bị điện tử

28XYX Dell 300-GB 15K 6G 3.5 SAS w/F238F

Giá bán: 6,576,850

Thiết bị điện tử

F617N Dell 300-GB 6G 15K 3.5 SAS w/F238F

Giá bán: 2,666,850
Giá bán: 4,506,850

Thiết bị điện tử

GP880 Dell 300-GB 3G 15K 3.5 SAS w/F238F

Giá bán: 2,666,850
Giá bán: 2,206,850

Thiết bị điện tử

AM244A HP 300-GB 6G 10K 2.5 DP SAS HDD

Giá bán: 2,436,850