Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Showing 1–12 of 23 results

Thiết bị điện tử

U007F Dell 160-GB 7.2K 2.5 SATA w/G176J

Giá bán: 2,896,850

Thiết bị điện tử

P2XD2 Dell 160-GB 7.2K 2.5 SATA w/G176J

Giá bán: 2,896,850

Thiết bị điện tử

K836N Dell 160-GB 7.2K 2.5 SATA w/G176J

Giá bán: 2,896,850
Giá bán: 3,664,825