Điểm đến công ty MiT – 41/17 Đường 35 – P.Hiệp Bình Chánh – Q.Thủ Đức – TP.HCM

Địa điểm A (Shop Trẻ Thơ – 53 Đường Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) Công ty MiT (41/17 Đường 35 – P.Hiệp Bình Chánh – Q.Thủ Đức)