Bảng giá thay Drum máy in HP, máy in Canon

STTDRUM HP – CANONGIÁ (VNĐ)
Do giá cả thị trường thường xuyên biến động, quý khách hàng có nhu cầu thay thế Drum máy in HP, máy in Canon, Vui lòng liên hệ với MiT để có giá tốt nhất.
1Drum 12A: HP 1010/1020/1015… Canon 2900/3000/FX9150.000
2Drum 92A: HP 1100/ 5L/6L….. Canon 810/1120….150.000
3Drum 15A: HP 1200/1300/1150… Canon 1210150.000
4Drum 49A: HP 1160/1320/P2015….Canon 3300/3310150.000
5Drum 35A: HP P1005/1006/1505, Canon 3050/3100150.000
6Drum 05A: HP P2035/2055150.000
7Drum 11A và 51A: Hp : Laser Jet 2410-2420-2430 P3015250.000
8Drum 10A: Hp : Laser Jet 2300-2300L250.000
9Drum 96A: Hp : Laser Jet 2100-2100L250.000
10Drum 55A: Hp : Laser Jet P3014/3015300.000
11Drum 38A và 42A: Hp: Laser 4200-4250-43000220.000
12Drum 29X: Hp: Laser 5000-5100300.000
13Drum 16A: HP : Laser 5200 Canon : LBP 3500300.000
14Drum 64A: Hp: Laser 4015360.000
15Drum EP65: Canon: Lbp 2000-IR 1600-2000-2010370.000
16Drum 27A và 61A: HP : 4000/4100300.000
17Drum 82X và 09A: HP :8100N-8150-5Si390.000
Bảng giá thay Drum máy in Colour Laser HP Canon
STTDRUM HP – CANONGIÁ (VNĐ)
Do giá cả thị trường thường xuyên biến động, quý khách hàng có nhu cầu thay thế Drum máy in Colour Laser HP Canon, Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
1Drum CP1215: HP : Color Laser CP 1215-1515-1518
Canon : LBP 5050
350.000
2Drum HP 1025: HP: Color Laserjet 1025/1025W360.000
3Drum HP 3525: HP: Color Laserjet CE250, 3525,4525360.000
4Drum 1600/2600: HP : Color Laser 1600-2600-2605
Canon : LBP 5000-5100
250.000
5Drum 4600 (EP 85): HP : Color Laser 4600380.000
6Drum 3600/3800: HP : Color Laser 3600-3800350.000
7Drum 4700: HP : Color Laser 4700360.000
7Drum HP 5525: HP : Color Laser 5525/5520360.000
7Drum 5500: Color Laser 5500 (A3)350.000

Bảng giá thay Drum máy in - Drum Brother – Xerox – Epson – Lexmark – Panasonic

STTDRUM BROTHER – XEROX – EPSON – LEXMARK – PANASONICGIÁ (VNĐ)
Do giá cả thị trường thường xuyên biến động, quý khách hàng có nhu cầu thay thế Drum Brother – Xerox – Epson – Lexmark – Panasonic, Vui lòng liên hệ với MiT để có giá tốt nhất.
1Drum E120: Lexmark: E120/120N450.000
2Drum E230: Lexmark E 230 / 232 / 330…360.000
3Drum DR 520 -DR 550- DR580: Brother : 5420-5250-5270-5280…MFC 8060/8460/8065345.000
4Drum DR420 – DR 2255: Brother HL 2240 / 2250/2270/2280, MFC 7630340.000
5Drum DR 350 – DR2025-DR2000: Brother: 2040-2070-2140-7220-7420,7240,7820,7340…MFC 7220/7820… Xerox : A 203-204330.000
6Drum DR 510-DR3000: Brother HL5130/5140/5150…MFC 8220/8440/8640….390.000
76Drum 2065: XEROX : Laser 2065/3055490.000
8Drum 3110 – Samsung 1210: Xerox: phaser 3110-3120, Samsung 1210…330.000
9Drum 5900 – 6200: Epson: 5900-6100-6200 …380.000
10Drum 2500: Epson: 9100-N2500 …420.000
11Drum SS 103: Samsung ML 2950/2951/2956/SCX 4728/4729320.000
12Drum SS 101: Samsung ML 2161/2162/2166/SCX 3401/3106305.000
13Drum SS 1610: Samsung : 1610-4521F … Xerox: PE220 -3124 -3125 …300.000
14Drum SS 1710: Samsung: 1710-Scx4200-Scx4300…
Xerox : 3210-120-3121 Lexmark : x215
300.000
15Drum SS 1660: Samsung: 1666-1630 -1660318.000
16Drum SS 2850: SAMSUNG : 2850 -4824 -4623-1910-4826-4623………318.000
17Drum SS 3050: Samsung 3050 – 3470…318.000
18Drum84E: Panasonic : 512-602-612-542 …450.000
19Drum86E: Panasonic : 802-882450.000
20Drum89E: Panasonic : 402-602 ..500.000
21Drum78E: Panasonic : 501-502-503-523….450.000

Bảng giá thay gạt máy in HP-CANON

STTGẠT MÁY IN HP-CANONGIÁ (VNĐ)
Do giá cả thị trường thường xuyên biến động, quý khách hàng có nhu cầu thay gạt máy in HP - Canon, Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
1Gạt lớn AX/49A/53A/15A/05A: HP 1100/1160/1320/1200/P201570.000
2Gạt nhỏ AX/92A: HP 1100/06F…..Canon LBP 800/810/112070.000
3Gạt lớn 12A: HP 1010/1020/1015… Canon 2900/3000/FX970.000
4Gạt lớn 12A: HP 1010/1020/1015… Canon 2900/3000/FX970.000
5Gạt lớn 35A/36A/78A/85A: HP P1005/1006/1505, Canon 3050/310070.000
6Gạt nhỏ 35A/36A/78A/85A: HP P1005/1006/1505, Canon 3050/310170.000
7Gạt nhỏ 05A: HP P2035/2055….Canon LBP 655070.000
8Gạt lớn/ Gạt nhỏ 16A/ 309:100.000
9Gạt mực/ Gạt từ11A/51A: Hp Laser Jet 2410-2420-2430 P3015100.000
10Gạt mực/ Gạt từ10A: Hp Laser Jet 2300-2300L100.000
11Gạt mực/ Gạt từ: 96A: Hp Laser Jet 2100-2100L100.000
12Gạt mực/ Gạt từ 29X: HP 5000/51000/52000100.000
13Gạt mực/ Gạt từ64A: Hp Laser 4015100.000
14Gạt thiếc/Gạt từ SS1610: Samsung 1610-1640–4521F … Xerox: PE220 …100.000
15Gạt thiếc/Gạt từ SS1710: Samsung: 1710-Scx4200-Scx4300… - Xerox : 3210-120-3121 - Lexmark : x215100.000
16Gạt thiếc/Gạt từ SS1660: Samsung 1660/1666/1670/1866100.000
17Gạt thiếc/Gạt từ SS 2850/4623: Samsung 1910/2525/2850/4623…100.000
18Gạt thiếc: 3110: Xerox phaser: 3110-3120 …150.000
19Gạt mực/ gạt từ 2500: Epson: 9100-N2500 …160.000
20Gạt mực/ gạt từ E120: Lexmark: E120…150.000
21Gạt mực/ gạt từ 1666: Samsung : 1666-1630150.000
22Gạt thiếc: 1215: Hp : Laser Cl 1215-1515… Canon : Cl 5050…180.000
23Gạt cao su: 1215: Hp : Laser Cl 1215-1515… Canon : Cl 5050…180.000
24Gạt mực/ gạt từ: 2600: Hp : Laser Cl 1600-2600-2605… Canon : Cl 5000-5100180.000

Bảng giá thay trục sạc HP - Canon - Lexmark - Panasonic

STTTRỤC SẠC HP-CANON -LEXMARK-PANASONICGIÁ (VNĐ)
Do giá cả thị trường thường xuyên biến động, quý khách hàng có nhu cầu thay thay trục sạc HP - Canon - Lexmark - Panasonic hãy liên hệ để có giá tốt nhất.
1Trục cao su: 12A/ 15A/ 49A/ 92A: Hp : 1100-1200-1300-11020-1160- 1320-P2014-P2015-5200…Canon : 800-810-1120-1210-3300-3500…100.000
2Trục cao su: 35A: Hp : Laser Jet 1005-1006-1522MF…
Canon : Lbp 3000-3000B-3050…
120.000
3Trục cao su 64A: Hp: Laser 4015210.000
3Trục cao su 16A: HP : Laser 5200 Canon : LBP 3500340.000
3Trục cao su 29X: Hp: Laser 5000-5100340.000
3Trục cao su E120: Lexmark: E120…350.000
3Trục cao su 11-38-42: Hp : Laser Jet 2410-2420-2430 P3015270.000
3Trục cao su 1610: Samsung: 1610-2010-452
Xerox: 3124-3125
270.000

Bảng giá thay trực từ HP-Canon - Lexmark - Panasonic

STTTRỤC TỪ HP-CANON -LEXMARK-PANASONICGIÁ (VNĐ)
Do giá cả thị trường thường xuyên biến động, quý khách hàng có nhu cầu thay trục từ Hp - Canon - Lexmark - Panasonic, hãy liên hệ để có giá tốt nhất.
1Trục từ 12A/ 15A/ 92A:150.000
2Trục từ 49A/ 53A: Hp : Laser Jet 1160-1320
Canon : Lbp 3300
160.000
3Trục từ 35A/ 36A: Hp : Laser Jet 1005-1006-1522MF…
Canon : Lbp 3000-3000B-3050…
150.000
4Trục từ 29X/ 16A: HP : Laser 5200 Canon : LBP 3500330.000
5Trục từ 05A: 2035-2055160.000
6Trục su E120: Lexmark: E120…330.000
7Trục su 84A: Panasonic : 512-602-612-542 …450.000
8Trục su 86A (89A): Panasonic : 402-422…802-812450.000
9Trục từ 64A: Hp : 4015P330.000
10Trục từ 11A: Hp : Laser Jet 2410-2420-2430 P3015360.000
11Trục từ 1610: Samsung : 1610-2010-4521
Xerox : 3124-3125
360.000

Bảng giá thay quả đầo lấy giấy

STTQUẢ ĐÀO LẤY GIẤYGIÁ (VNĐ)
Do giá cả thị trường thường xuyên biến động, quý khách có nhu cầu thay quả đào lấy giấy, hãy liên hệ để có giá tốt nhất.
1Quả đào 12A: HP Laserjet 1010/1020, Canon 2900, 3000200.000
2Quả đào 49A/53A: HP Laserjet 1160/1320, Canon 3300200.000
3Quả đào 15A/13A: HP Laserjet 1200/1300, Canon 1210200.000
4Quả đào 35A/78A: HP Laserjet 1005/1006, Canon 3050/3100200.000
5Quả đào 42A lớn: HP Laserjet 4200/4250/4300220.000
6Quả đào 42A nhỏ: HP Laserjet 4200/4250/4300200.000
7Quả đào 05A lớn: HP Laserjet P2035/P2055/P2055DN235.000
8Quả đào 05A nhỏ: HP Laserjet P2035/P2055/P2055DN200.000
9Quả đào 51A lớn: HP Laserjet P3005/P3015/2420….235.000
10Quả đào 51A nhỏ: HP Laserjet P3005/P3015/2420….200.000
11Quả đào 16A lớn: HP Laserjet 5200/Canon 3900/3970245.000
12Quả đào 16A lớn: HP Laserjet 5200/Canon 3900/3970235.000
13Quả đào 29X: HP Laserjet 5000235.000
14Quả đào 29X: HP Laserjet 5000235.000
15Quả đào 29X: HP Laserjet 5000235.000

Bảng giá thay Vỏ Lô Sấy (Bao Lụa)

STTVỎ LÔ SẤY (BAO LỤA)GIÁ (VNĐ)
Do giá cả thị trường thường xuyên biến động, quý khách hàng hãy liên hệ để có giá tốt nhất.
1Bao lụa 92A: Hp : Laser Jet 5L-6L-1100-1100A
Canon : Lbp 800-810-1120…
287.000
2Bao lụa 12A/49A/05A/35A: Hp : 1200-1300-11020-1160-1320
Canon : 1210-3200-3300
217.000
3Bao lụa 12A/49A/05A/35A: Hp : 1200-1300-11020-1160-1320
Canon : 1210-3200-3300
226.000
4Bao lụa 12A/49A/05A: Hp : 1200-1300-11020-1160-1320
Canon : 1210-3200-3300
256.000
5Bao lụa 2200: Hp Laser 2300-2300L-2410 2420-2430270.000
6Bao lụa 4200/3005: HP Laserjet 4200/3005270.000
7Bao lụa 3015: HP Laserjet 3015295.000
8Bao Lụa 4300 thiếc: Hp: Laser : 4250-4300745.000
9Bao Lụa 35A thiết: Hp: Laser : 1505/1005/1006420.000
10Bao lụa 5000 (29X): HP : Laser 5200-5000-5100 Canon 3500300.000
11Bao lụa 2600: HP : Laser Colour 1600-2600-2605
Canon : LBP5000-5100
600.000
12Mỡ bao lụa: HP/Canon các loại245.000